ផ្នត់​គំនិត​​​ប្រកប​ដោយ​គុណភាព​ និង សុវត្ថភាព

អ្នក​ដែល​ធ្វើ​ការ​ប្រ​កប​ដោយ​សុវត្ថភាព គឺ​ជា​អ្នក​ដែល​​​ផលិត​បាន​នូវ​គុណភាព​ខ្ពស់​ ហើយ​ផ្នត់គំនិត​ប្រ​កប​ដោយ​គុណភាព​ ក៏​ជា​កត្តាលីករ​មួយ​ជម្រុញ​ឆ្ពោះ​ទៅ​​សុវត្ថភាព​ផង​ដែរ

ការ​អនុវត្តន៍​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់​គ្រង​ឯកសារ៖ មាន​ប្រ​យោជន៍លើស​ពី​ គ្រឹះ​នៃ​ប្រសិទ្ធភាព និង ភាព​អនុលោម

បច្ចេកវិទ្យានាពេលបច្ចុប្បន្នបានចាប់យកការគ្រប់គ្រងឯកសារមិនត្រឹមតែសម្រាប់ការឆ្លើយតមទៅនឹងភាពអនុលោមតាមច្បាប់ ឬបទដ្ឋាននានានោះទេ, ប៉ុន្តែវាបាននឹងកំពុងបានផ្តល់នូវការធានារ៉ាប់រង​ច្បាស់​លាស់​ឡើងវិញ និងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ដែលសហគ្រាស់មួយមានពេលវេលាច្រើនជាងមុន​ក្នុង​ទិសដៅអភិវឌ្ឍន៍មុខជំនួញ

កាហ្វេ​អ៊ីន​ ក្នុង​ចំណីអាហារ៖ ប៉ុន្មាន​​​ហៅ​ថា​ច្រើន​?

មានការចេញផ្សាយមួយចំនួនបាននិយាយពីការប៉ះពាល់​សុខភាពពីការទទូលទានភេសជ្ជៈដែល​មានជាតិកាហ្វេអ៊ីន ដោយមិនមានសេចក្តីយោងបានត្រឹមត្រូវ និងប្រភពច្បាស់លាស់។ មានរឿងច្រើនដែលយើងគួរស្រាវជ្រាវបន្ថែម និងយល់ដឹងបន្ថែមថាហេតុអ្វីបានជាមានផលប៉ះពាល់, ហើយនៅកម្រិតណា?

ស្វែង​យល់​អំពី​ %DVs នៅលើ​សំបក​វិច​ខ្ចប់​ម្ហូប​​អាហារ

មានមិត្តភក្តិមួយចំនួនបានសួរខ្ញុំ តើអ្វីទៅជា (%DVs) ដែលជាទូទៅ​មាន​ឃើញ​នៅ​លើ​សំបក​វិច​ខ្ចប់​ចំណីអាហារ។ ក្នុងការចេញផ្សាយលើកនេះ ខ្ញុំសូមលើកយករឿងខ្លះទាក់ទង និង %DVs នេះគ្រាន់អាចបានជាជំនួយក្នុងការយល់ដឹងបន្ថែម

អត្ថ​ប្រ​យោជន៍​ប្រព័ន្ធ គ្រប់​គ្រង​គុណ​ភាព

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាព មានមូលដ្ឋាន​បច្ចេកវិទ្យាដ៏រឹងម៉ាំ​ដែល​អាចផ្តល់ជូននូវការគ្រប់គ្រងដែលប្រសើរជាងមុន, ជាមួយគ្នាផងដែរ វាបើកអោយឃើញនូវទស្សមានភាពនៃដំណើរការ ឬ និតិវិធីទាក់ទងទៅនឹងគុណភាព។ វាធ្វើអោយប្រសើរឡើងយ៉ាងធំធេងនូវសម​ត្ថភាពអាជីវកម្មមួយដើម្បីកំណត់, បន្ធូរបន្ថយ និង ការពារទុកជាមុននូវ ហានិយភ័យដែលមានសក្តានុពលខ្ពស់ទាំងឡាយ តាមរយៈប្រព័ន្ធសហប្រតិបត្តិការ, សមាហវ័ណកម្ម និងស្វ័យប្រវត្តិកម្ម

៦ចំនុច​ដែល​ត្រូវ​ឆែក​​មុន​សាក​ល្បង​​ផែនការ​សង្រ្គោះ​បន្ទាន់

តើអ្នកគួរមានអ្វីខ្លះមុននឹងអនុវត្តផែនការសង្រ្គោះបន្ទាន់ និងផែនការរត់គេចដែលមានជាស្រេចនៅក្នុងសហគ្រាសរបស់លោកអ្នក, ដូច្នេះអ្នកដែលជាក្រុមការងារអាចប្រាកដថាការសម (ការសាកល្បង) ដែលនឹងកើតឡើងនោះ​នឹង​​ទទួលបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់