បង្កើត​​ចំណាប់​អារម្មណ៍​ដំបូង​អោយ​បាន​ល្អ​ប្រសើរ

នៅពេលអ្នកត្រៀមសម្ភាស​ន៍ការងារ ឬក៏ជំនួបក្នុងការលក់ដូរជាមួយអតិថិជនថ្មីក្តី, ការបង្កើតអោយមានការចាប់អារម្មណ៍ជាលើកដំបូងពិតជាមានសារៈសំខាន់​ណាស់​។ ទំនាក់ទំនង និង អន្តរកម្មរវាងអ្នក និងដៃគូរបស់អ្នកនឹងមានភាព​កាត់​​តែ​ងាយស្រួលច្រើនប្រសិនបើអ្នកចាប់ផ្តើមអោយបានល្អប្រសើរនៅជំហ៊ានដំបូង
អោយ​បានយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះជាមុននោះ

ហេតុ​ផល​ ៣​យ៉ាង​ដែល​ត្រូវសារភាព​ពី​ការ​បរា​ជ័យ

ក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំ, ការទទួលស្គាល់បរាជ័យគឺដូចជាការសម្រេចចិត្តដ៏​រសើប​មួយដែរ។ មានមនុស្សមួយចំនួនធ្វើព្រងើយកណ្តើយទៅនឹងបញ្ហានេះដោយ​គិត​ថា​អ្នក​ណា​ក៏ធ្លាប់​ខុស​ដែរ​។ ទោះបីជាធ្វើបែបនេះអាចមើលទៅហាក់ដូចជាខូចប្រយោជន៍, ប៉ុន្តែមានហេតុផលច្រើនដែលអ្នកគួរទទួលសារភាពនូវអ្វីដែលអ្នកបានធ្វើខុស

Fishbone Diagram

Fishbone Diagrams is developed by Dr.Kaoru Ishikawa, Tokyo 1943. This diagram, also know as “Ishikawa Diagram”,  can be used to identify the potential root causes of a problem in any industry. This diagram is used in process improvement methods to identify all of the contributing root causes likely to be causing a problem. The Fishbone…

Some common office tools at Work

There is a believe that people can do work more effectively if they are equipped with the right tools. I have worked for a private company for years, and also involve with some project, which, of course all of activities are more involve with the followings which named Office Tools, according to me: Ms. Outlook, Ms.…

តើអ្នករវល់មិនអាចរកពេល​ធ្វើអោយល្អប្រសើរឡើងឬ? Are you too busy to change?

តើអ្នករវល់មិនអាចរកពេល​ធ្វើអោយល្អប្រសើរឡើងឬ? ទោះបីយើងទាំងអស់​ដឹងហើយថា ការប្លាស់ប្តូរសំខាន់ណាស់សំរាប់​ អាជីវកម្ម ឬ ជំនួញមួយ ប៉ុន្តែ មនុស្សមួយចំនួន ហាក់ដូចជាធុញ​ក្នុងការប្លាស់ប្តូរនេះ ទោះបីជាការប្លាស់ប្តូរនោះ អាចផ្តល់ផលវិជ្ជមាន​ខ្ពស់។ ហេតុអ្វី? មានរឿងជាច្រើនដែលខ្ញុំបានជួបជាមួយក្រុមការងារមួយចំនួន៖ សហសេវិកមានការរវល់ច្រើន ហើយជាទូទៅ​ អោយអាទិភាពទៅលើការងារបន្ទាន់ មនុស្សជាទូទៅមានការសង្ស័យច្រើន ហើយសុខចិត្តទទួលយក បីសាចដែលបានស្គាល់ ជាជាង​ខិត​ខំប្រឹងប្រែង ប្លាស់យកទេវតាដែលមិនធ្លាប់បានស្គាល់ មានភាពស្រណុក នឹងកក់ក្តៅ ហួសហេតុពេក ជាមួយនឺងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន

Technology Evolution & Self Development

Technology evolution & Self Development I, every now and then, talk with my team… if you were good at Typewriter in 1980s, you might have earned a good living, because of technology evolution, today I don’t know where people use typewriter… We, as an assosiates of an organization, have to follow this evolution, if we…