កុំយក​ស្ត្រេស៍​ (ភាពតាន​តឹង​អារម្មណ៍) ពី​កន្លែង​ធ្វើ​ការ​ទៅផ្ទះ

បន្ទាប់​ពី​ចំណាយ​ពេល​វេលា​ច្រើន​ម៉ោង​នៅ​កន្លែង​ធ្វើការ​មក​​អ្នក​ប្រហែល​ជា​មាន​ការ​លំបាក​ថាបញ្ចប់​ការងារ​យ៉ាង​ម៉េច​មុន​ត្រឡប់​មក​ផ្ទះ​វិញ​ ឫ​ក៏​ក្នុង​ការ​បង្កើត​ទំលាប់​មួយ​អោយ​មាន​ពេល​វេលា​គ្រប់​គ្រាន់​ជាមួយ​គ្រួសារ​ និងកូនៗ​។ មាន​ម្តង​ម្កាល​អ្នក​​បាន​បញ្ចេញ​ភាព​តាណ​តឹង​អារម្មណ៍ដែល​ទទួល​បាន​ពី​ការងារ​​​ទៅ​លើ​មិត្ត​ភក្តិ​, កូនៗ, ឫ​ក៏ដៃ​គូ​របស់​អ្នក​

How often should you clean your teeth?

You should clean your teeth at home with a soft-bristled brush two or three times each day. The brush that you use should comfortably fit the size and shape of your mouth, and should be replaced every few months. It is important to use short strokes back and forth to clean the outer surfaces, inner surfaces,…

តម្រូវការកាឡូរីប្រចាំថ្ងៃDaily calorie intake per day

ការរំលាយអាហារសំដៅទៅលើដំណើរការដែលរាងកាយរបស់អ្នកបំលែងកាឡូរីពីអាហារទៅជាថាមពលដែលអាចប្រើសំរាប់សកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃ។ រាងកាយរបស់អ្នកត្រូវការថាមពល សូម្បីតែពេលដែលអ្នកសំរាក សម្រាប់ដកដង្ហើម ចរាចរឈាម ការជួសជុលកោសិកានិងកាយវិកាផ្សេងៗទៀត។ ត្រូវធ្វើឱ្យប្រាកដថាអ្នកបានបរិភោគអាហារឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់នឹងអាចជួយធានាថារាងកាយរបស់អ្នកមានថាមពលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងធ្វើការបានត្រឹមត្រូវ។ ការរំលាយអាហាររបស់អ្នកនិងពីចំនួនកាឡូរីដែលរាងកាយរបស់អ្នកត្រូវការជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺត្រូវបានរងឥទ្ធិពលដោយអាយុភេទនិងទម្លាប់សកម្មភាពរាងកាយ។ ប្រហែល 2500 កាឡូរីក្នុងមួយថ្ងៃ: សម្រាប់បុរស ប្រហែល 2000 កាឡូរីក្នុងមួយថ្ងៃ: សម្រាប់ស្ត្រី 1800 កាឡូរីថ្ងៃសម្រាប់កុមារដែលមានអាយុពី 5-10 Metabolism refers to the process by which your body converts calories from food into energy it can use. Your body needs energy — even while you are at rest — for breathing, circulating blood, repairing cells…

Dangers of Industrial Dust

Explosion could be caused by combustible dust! There have been more than 350 cases of explosion from dust since 1980s. On top of safety hazards, it can also be a health hazard and harmful to people working in that environment, also dust particles could link to quality issues of materials.

លំហាត់ប្រាណ​បង្វិល​ខ្លួន​លើ​កៅអី / Seated Spiral work-out

អ្នកប្រហែល​ជា​រវល់​ពេក​​នៅ​នឹង​តុការងារ​របស់​អ្នក! ការបង្វិល​ខ្លួន​នៅលេើ​កៅអី ក៏ជា​លំហាត់​ប្រាណ​មួយ ដោយមិនចាំ​បាច់ ឃ្លាត​ឆ្ងាយ​ពី​តុធ្វើ​ការរបស់​អ្នក ។ ដាក់​កៅ​អី​អោយ​នឹង, លើក​ជើងឡើង, បង្វិល​ខ្លួន​ទៅ​ស្តាំ, ទៅ​ឆ្វេង, ធ្វើវា​អោយបាន​ ២០​ ដង។ មានអារម្យ​យ៉ាងមេច​ដែរ?​ You might be too busy with your works at desk. Seated spiral is a work-out you can do without moving away from you desk. Put you chair on hold, lift you legs up, twist it to the right and twist to…

Synergy of Calcium and Vitamin D

You may already know that Calcium is good for your healthy bones and teeth. Demand of Calcium intake is about 900 mg/ day for adult. It can help to prevent weight gain, stabilize blood pressures, prevent indigestion…etc. and to boost Calcium absorption, Vitamin D is an important catalyst. the Below are some foods that rich…

ដើរ ឬ ជិះកង់ទៅសាលា ឬ ទៅធ្វើការ / Walk / Bike to School or Work

ដើរ ឬ ជិះកង់ទៅសាលា ឬ ទៅធ្វើការ គន្លឹះមួយសំរាប់សុខភាព៖ លំហាត់ប្រាណសំខាន់ណាស់សំរាប់សុខភាពបុគ្គលគ្រប់រូប ការដើរ ឬ ជិះកង់ក៏ជាផ្នែកមួយនៃ លំហាត់ប្រាណ។ វាមិនត្រឹមតែអាច ជួយកាត់បន្ថយការស្ទះចរាចរណ៍ ក្នុងទីប្រជុំជន, ការចំណាយប្រាក់កាស ហើយក៏អាច កាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នពុល ក្នុងបរិស្ថានដែរ។