ចំអិន​ និង​ទទួលទាន​អាហារ​ដោយ​សុវត្ថភាព

រដូវកាល​បុណ្យទាន​, យើងនាំគ្នាជប់លៀង! ក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវ​បរិភោគអាហារ​ប្រកបដោយ​សុវត្ថភាព​ដែរ! កុំអោយ​បញ្ហា​ពុលអាហារ​រំខាន​កម្មវិធី​សប្បាយ​ៗ​របស់​អ្នក​ និង​ក្រុម​គ្រួសារ

គន្លឺះចាំបាច់ ៤យ៉ាងដើម្បីអោយមាន​ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់​ក្នុងការធ្វើអនាម័យ

សម្រាប់​សេវាកម្ម​ទាក់ទង​ចំណីអាហារ, គ្រឺះស្ថាន​ផលិត​ចំណីអាហារ​ និង​ អាជីវកម្ម​លក់​ដូរ​អាហារ​ទាំងឡាយ, ដើម្បីកាត់​បន្ថយ​ និងការពារបាន​នូវ​​គ្រោះថ្នាក់​ដែល​បណ្តាល​មក​ពីអាហារ, ខាង​ក្រោមនេះ​ជា​គន្លឺះ​ ៤​យ៉ាង​ដែល​អ្នក​ជំនាញ​តែង​តែ ផ្តល់​អនុសាសន៍

ជំងឺ​ជាង ២០០ប្រភេទត្រូវបាន​ឆ្លងតាម​រយៈចំណីអាហារ

ម្នាក់ ក្នុងចំណោមមនុស្ស​ ១០នាក់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺក្នុង​មួយឆ្នាំៗ​ដោយសារ​តែ​ទទួលទានអាហារ​ដែល​ឆ្លងមេរោគ, ជាលទ្ធផល​​ មនុស្ស ៤២០,០០០ បានស្លាប់​ជារៀងរាល់​ឆ្នាំ​ដោយ​សារ​មូលហេតុខាងលើនេះ។ ក្នុងនោះ, ក្មេងៗអាយុក្រោម​ ៥ឆ្នាំ​ទទួល​នូវហានិយភ័យ​ខ្ពស់​បំផុត ដែល​ក្មេងតូចៗមាន​ ចំនួន ១២៥,០០០​ បានស្លាប់​ជារៀងរាល់​ឆ្នាំដោយ​សារ​រោគាទាក់ទង​ទៅនឹង​ចំណីអាហារ​ជា​រៀងរាល់​ឆ្នាំ។ ការ​រៀបចំ និង​ចំអិន​អាហារ​អោយ​បាន​សមរម្យ​អាច​ជួយការ​ពារ​ពី​ជំងឺរបង្ករ​ដោយ​ចំណីអាហារ​បាន! 

ដល់ពេលដែលត្រូវបង្កើនចំណេះដឹងសុវត្ថភាពចំណអាហារហើយ!

យើឹងដឹងថាអ្នករាល់គ្នារវល់ បូករួមទាំងបុគ្គលិកស្ទើរគ្រប់កម្រិតផងដែរ! វាហាក់បីដូចជាមិនដែលមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សោះឡើយក្នុងមួយថ្ងៃៗ ជាពិសេសនៅពេលដែលអ្នកត្រូវគិតពីការអភិវឌ្ឍន៌ខ្លួន និងអ្នកដ៏ទៃ។ នៅក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយ, ប្រសិនបើមិនមានការអភិវឌ្ឍន៍ចំណេះដឹង នឹងមិនមានការរីកចំរើនឡើយ!

Keep Food Safe! Food Safety Basics

afe steps in food handling, cooking, and storage are essential in preventing foodborne illness. You can’t see, smell, or taste harmful bacteria that may cause illness. In every step of food preparation, follow the four guidelines to keep food safe