គន្លឺះចាំបាច់ ៤យ៉ាងដើម្បីអោយមាន​ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់​ក្នុងការធ្វើអនាម័យ

Food safety tipsមាន​ហានិយភ័យ​ចំបងៗ ៣​ប្រភេទ ឬក៏គេហៅម្យ៉ាងទៀតជាអ្វីៗដែល​ជាកត្តា​ចម្លង​ និងបណ្តាល​អោយ​ចំណីអាហារ​មិន​មាន​សុវត្ថភាព ដូច​ជា៖ កត្តា រូប, គីមី, និង​ ជីវសាស្រ្ត។ កត្តារូប​មាន​ដូចដូចជា​ សក់, អំបែង, ធូលី, និង​សារធាតុដែល​មើលឃើញ​នឹងភ្នែក​ផ្សេងៗទៀត. កត្តា​ជីវសាស្រ្ត មានជារួម​ពពួក មេរោគ បាក់តេរី វីរុស​ជាដើម​, ចំណែក​កត្តា​គីមី​មាន​យ៉ាង​ហោច​ណាស់​​ពពួក​សូលុយស្យុង​សំរាប់​ការ​លាង​សម្អាត, ថ្នាំសម្លាប់​សត្វ​ល្អិត​ជាដើម។

សម្រាប់​សេវាកម្ម​ទាក់ទង​ចំណីអាហារ, គ្រឺះស្ថាន​ផលិត​ចំណីអាហារ​ និង​ អាជីវកម្ម​លក់​ដូរ​អាហារ​ទាំងឡាយ, ដើម្បីកាត់​បន្ថយ​ និងការពារបាន​នូវ​​គ្រោះថ្នាក់​ដែល​បណ្តាល​មក​ពីអាហារ, ខាង​ក្រោមនេះ​ជា​គន្លឺះ​ ៤​យ៉ាង​ដែល​អ្នក​ជំនាញ​តែង​តែ ផ្តល់​អនុសាសន៍​៖

១. អនាម័យ​ផ្ទាល់​ខ្លួន អោយ​បាន​ល្អប្រពៃ មាន​ជារួម ការ​លាង​សម្អាតដៃ, ឯកសណ្ឋានសមរម្យ

២. ការ​លាងសំអាត និង​ការ​សំលាប់​មេរោគ​ អោយ​បាន​ត្រឹមត្រូវនូវ​ប្រដាប់​ប្រដារ​ប្រើប្រាស់ និង​ផ្ទៃ​ធ្វើការ​ងារ​ដែល​ប៉ះទៅនឹង​អាហារ និង​ឧបករណ៍​ប្រើ​ប្រាស់​ផ្សេងៗទៀត

៣. មូលដ្ឋាន​គេហកិច្ច និង​តំហែរទាំ​អោយ​មាន​ប្រសិទ្ធភាព

៤. ឃ្លាំងទុកដាក់​ទំនិញ មាន​ការគ្រប់គ្រង​រយៈពេល​ និង​សីតុណ្ហភាព​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s