ជួល​អ្នក​ជំនាញ​ខាង​ក្រៅ​​ដើម្បី​បណ្តុះ​គំនិត​ថ្មីដល់​​ក្រុម​ការ​ងារ​​ពេញ​ម៉ោង​របស់​លោក​​អ្នក​

មាន​ក្រុម​ហ៊ុន​មិន​តិច​ទេ​ដែល​ពឹង​ផ្អែកទៅ​លើ​អ្នក​ដែល​មាន​ភាព​ប៉ិន​ប្រសប់​ពី​ខាង​ក្រៅ​ ដូច​ជា អ្ន​ក​ប្រឹក្សារ​យោ​បល់, អ្នក​ជំនាញ​បច្ចេកទេស, អ្នក​ប្រក​​វិជ្ជាជីវៈ​ដែល​ចុះ​កិច្ច​សន្យា​ខ្លីៗ សម្រាប់​ធ្វើ​ការ​ងារ​យុទ្ធសាស្រ្ត​ផ្សេងៗ។ អ្នក​ធ្វើការ​ដូច​រៀប​រាប់ខាង​លើ​អាច​​ធ្វើ​ការ​​បំពេញ​បន្ថែម​បាន​ច្រើន​សម្រាប់​បុគ្គល​ម្នាក់​ និង​គំរោង​ណាមួយ, ពួក​គេអាច​ជួយ​ផង​ដែរ​​នូវ​ការ​ណែនាំ​ណា​មួយ​ទៅ​ដល់​បុគ្គលិក​ពេញ​ម៉ោង​។ អញ្ជើញ​ពួកគេ​មក​ចូល​ការ​ប្រជុំ​​សម្រាប់​បណ្តុះ​គំនិត​ថ្មីៗ, ដូច្នេះ​​បុគ្គលិក​​អាច​រៀន​បាន​នូវ​យោបល់​ថ្មីៗ​ និង​ចាប់​ផ្តើ​ម​មាន​ការ​បើក​ទូលាយ​ចិត្ត​គំនិត​ថ្មីៗ​ និង​រូបភាព​ថ្មីៗ​សម្រាប់​ការ​ងារ​របស់​ពូក​គេ និង​សហគ្រាស​ទាំង​មូល​។ ផ្សារ​ភ្ជាប់​ពួក​គេ​ទៅ​ការ​ពិនិត្យ​សកម្មភាព​​ប្រ​ចាំ​ថ្ងៃ​ពី​ជ្រុង​ម្ខាង​ទៀត​, ដូច្នេះ​ពួក​គេ​អាច​ផ្តល់​នូវ​ទស្សនៈវិស័យ​ផ្សេងៗ​ដែល​អាច​​ធ្វើ​អោយ​ប្រសើរឡើង​​នូវ​​ការ​ប្លាស់​ប្តូរ​របៀបរបប​ការ​ងារ​​​នា​ពេល​ខាង​មុខ។​ អញ្ជើញ​ពួក​គេ​មក​ចែក​រំលែក​ចំណេះដឹង​ទាក់​ទង​នឹង​ការ​បង្កើត​ថ្មី, ​បទ​ពិ​សោធន៍​ល្អ, ជា​ទូទៅ​អ្នក​ខាង​ក្រៅ​​ទំនង​ជា​មាន​បណ្តាញ​​ផ្សេងៗ​ដែល​អ្នក​មិន​ធ្លាប់​មាន​ ដូច្នេះ​អ្នក​អាច​មាន​ទំនាក់​ទំនង​ថ្មី​រវាង​បុគ្គលិក​របស់​លោក​អ្នក​ទៅ​នឹង​​រឿង​ថ្មី​ៗ ដែល​គួរ​អោយ​ចាប់​អារម្មណ៍​ថ្មីៗ​ថែម​ទៀត។

សំគាល់៖ ដកស្រង់ពីព្រឹត្តិប័ត្រប្រចាំថ្ងៃ៖ https://hbr.org/newsletters

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s