អាហារ​មាន​សុវត្ថភាព​ មុខ​ជំនួញ​កាន់​តែ​ប្រសើរ​

នេះ​ជា​វីដេអូ​ របស់​ភ្នាក់ងារ​ចំណីអាហារ​នៃ​​ចក្រភព​អង់គ្លេស​ សំរាប់​ការ​ហ្វឹក​ហាត់​​ដល់​បុគ្គលិក​ដែល​មាន​តួនាទី ទាក់​ទង​នឹង​សណ្ឋាគារ​ ឬ​ ភោជនីយដ្ឋាន។​

ប្រភព៖ https://www.food.gov.uk/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s