គន្លឹះ​ ៣យ៉ាង​ដើម្បី​​ការ​ផ្តោត​អារម្មណ៍​ខ្ពស់​នៅ​កន្លែង​ធ្វើការ

stay-focused-3ប្រសិនបើអ្នកមិនទាន់ដឹង, ការភ្ជាប់បណ្តាញជាប្រចាំបាននឹងកំពុងតែបំផ្លាញផលិតភាពនៃ ពេលវេលារបស់អ្នក? មានមនុស្សមិនតិចទេដែលបាននិងកំពុងតែចាប់ផ្តើមថ្ងៃថ្មីរបស់ពួកគេនូវការចាប់ទាញយកទូរសព្ទដៃ ហើយក៏បន្តពេលវេលាយ៉ាងយ៉ូជាមួយនឹង សារជូនដំណឹងយ៉ាងវែង។ នេះជាគន្លឺះ ៣យ៉ាងដែលអាចជួលលោកអ្នកមានពេលវេលាច្រើនសំរាប់ខ្លួនឯងផង និង ចំណាយពេលអោយមានប្រសិទ្ធភាពច្រើន ក្នុងការផ្តោតអារម្មណ៍អោយបានខ្ពស់នៅកន្លែងធ្វើការផង៖

១. ចាប់ផ្តើមថ្ងៃថ្មីអោយបានត្រឹមត្រូវ៖ នៅពេលក្រោកពីកេង មិនត្រូវចាប់ផ្តើមជាមួយការទាញយកទូរសព្ទដៃ ឫ ឧបករណ៍ស្រដៀងគ្នាផ្សៀងទៀត ឫ ក៏ចាប់ផ្តើមឆែក អ៊ីមេល ឫ ហ្វែសបុក…។ល។ គួរចាប់ផ្តើមជាមួយការដកដង្ហើមអោយបានវែងច្រើនដង, អាចចាប់ផ្តើមគិតអំពីតារាងអ្វីដែលល្អៗដែលបានកើតឡើងរួច ឫ/និង សំរាប់ថ្ងៃថ្មី, ចាប់ផ្តើមលំហាត់ប្រាណអោយបាន ២០ ទៅ ៣០នាទីមុនងូតទឹក។

២. រៀបចំថ្ងៃថ្មីរបស់អ្នក៖ ផ្តោតទៅលើការងារមានសន្ថានស្មុកស្មាញ នឹងការងារដែលត្រូវការគិតច្រើននៅពេលព្រឹក ហើយគួររុញច្រានការប្រជុំទៅពេលរសៀល

៣. គេហកិច្ចតុ ឫ កន្លែងធ្វើការ៖ កន្លែងធ្វើការស្អាតនាំអោយមានអារម្មណ៍ល្អ! របស់របរ ឫ ឯកសារមិនចាំបាច់ត្រូវទុកដាក់ដោយឡែក ដូចជានៅក្នុងថតតុ ឫឃ្លាំងស្តុកខាងក្រោយ។ នៅលើផ្ទាំងអេក្រង់កុំព្យូទ័រមិនគួរមានឯកសារច្រើន, នៅលើផ្ទាំងដំបូងរបស់ទូរសព្ទមិនគួរមានកម្មវិធីច្រើន (មិនគួរលើសពី៨ ដែលសំខាន់បំផុត)។ បិទចោលនូវការជូនដំណឹងមិនចាំបាច់

សំគាល់៖ ដកស្រង់ពីព្រឹត្តិប័ត្រប្រចាំថ្ងៃ៖ https://hbr.org/newsletters

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s