ឧត្តមភាព​នៃ​វប្បធម៌​សុវត្ថភាព​ចំណីអាហារ / Excellence of Food Safety Culture

វប្បធម៌ពិតជាមានសារៈសំខាន់របស់វា! បរាជ័យក្នុងការយល់ពីវប្បធម៌នៅក្នុងប្រតិបត្តិការមួយអាចបណ្តាលអោយមានសក្កានុពលខ្ពស់ដល់ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានណាមួយមិនត្រឹមតែក្នុងក្រុមការងារប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែអង្គភាពទាំងមូល។ អ្នកអាចមាននិតិវិធី និង គោលនយោបាយសុវត្ថភាពចំណីអាហារដែលល្អឥតខ្ចោះប៉ុន្តែប្រសិនបើវាមិនត្រូវបានគេយកទៅអនុវត្តន៍, វាជាការគ្មានប្រយោជន៍ ហើយគ្រាន់តែជាសំនុំឯកសារមួយដែលគេទុកចោល!

វប្បធម៌នៃសុវត្ថភាពចំណីអាហារត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ច្រើន និង និយាយកាន់តែច្រើនឡើងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ, BRC (British Retail Consortium)  ក៏បានចេញផ្សាយអត្ថបទមួយនិយាយអំពីភាពឧត្តុងឧត្តមនៃវប្បធម៌សុវត្ថភាពចំណីអាហារដូចខាងក្រោមផងដែរ

unnamed

មានយន្តការ ឫ វិធីសាស្ត្រច្រើនយ៉ាងក្នុងការអនុវត្តន៍ដើម្បីឈានទៅបានឧត្តមភាពនៃវប្បធម៌សុវត្ថភាពចំណីអាហារ ខាងក្រោមនេះខ្ញុំសូមលើកយកមូលហេតុចំបងៗខ្លះដែលប្រតិបត្តិការមួយគួរមានសំរាប់ឧត្តមភាពនៃវប្បធម៌សុវត្ថភាពចំណីអាហារ៖

  • ផ្តល់នូវគោលក្នុងទិសដៅប្រៀបធៀបរវាងប្រតិបត្តិការមួយទៅប្រតិបត្តិការមួយដែលស្រដៀងគ្នា
  • កំណត់ភាពខ្លាំង និង ភាពខ្សោយនៅក្នុងលទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធសុវត្ថភាពចំណីអាហារ
  • ផ្តល់នូវចក្ខុវិស្ស័យវែងឆ្ងាយទាក់ទងនឹងឥរិយាបថបុគ្គលិក, ទស្សនៈ, និង អាកប្បកិរិយា
  • ពង្រឹងកិត្តិសព្ទក្រុមហ៊ុនជាមួយនឹង សកម្មភាពជាមុនទាក់ទងវប្បធម៌សុវត្ថភាពចំណីអាហារ
  • ជួយលើកស្ទួយកម្មវិធី សវនកម្មដែលមានស្រាប់

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s