មិន​ត្រូវ​ប្រើ​ប្រាស់​ទូរសព្ទ​ពេល​បូប ឥន្ធនៈដែល​ងាយ​ឆាប​ឆេះ

នៅក្នុង វីដេអូនេះ (រូបភាពពី Facebook) សូមកត់សំគាល់ទៅលើបុរសម្នាក់ជាអ្នកទទួលពិនិត្យឥន្ធនៈ៖

  • គាត់បានឡើងលើរថយន្តដឹកប្រេងឥន្ធនៈ
  • គាត់បានដកយកទូរសព្ទបំរុងនឹងបើកភ្លើងមើលអោយច្បាស់ទៅផ្ទៃខាងក្នុងនៃបាតអាង
  • ការជួបគ្នារវាងផ្កាភ្លើងចេញពីទូរសព្ទ និង ចំហាយឥន្ធនៈចេញពីធុងក៏បណ្តាលអោយផ្ទុះឡើង

ដូចច្នេះអ្នកដឹងហើយថាហេតុអ្វីបានជាគេមិនអនុញ្ញាត្តិអោយប្រើប្រាស់ទូរសព្ទនៅពេលចាក់សាំង!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s