រឿងមិនពិត ខ្លះៗ ទាក់ទង​និង​ការគ្រប់​គ្រង​ប្រព័ន្ធ សុវត្ថិភាព​ និង​ បរិស្ថាន ដែល​អាច​ប៉ះ​ពាល់​អាជីវកម្ម

5 Myths that hurts ESH

ជាភ័ព្វអាក្រក់នៃអាជីវកម្មមួយ នៅពេលដែលមាន បុគ្កលិកនិយាយថា, “យើងធ្វើវា តែអញ្ចឹងពីយូរលង់ណាស់មកហើយ”។ ហើយប្រយោគនេះជាទូទៅចេញមកពីបុគ្គលិកដែលបានបំរើការងារយូរ។ ហេតុអ្វី? ពីព្រោះថាផ្នត់គំនិតនេះ មិនត្រឹមតែមិនបានពិនិត្យឡើងវិញអោយបានស៊ីជំរៅ នូវវិធីសស្រ្តនោះទេ ប៉ុន្តែ ជាលទ្ធផលវាបណ្តាលអោយ ជះផលអាក្រក់ដល់អាជីវកម្ម។ ជាកាពិតណាស់ តាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវ គេបានរកឃើញថា វិធីសាស្រ្ត ឬ ទំលាប់ចាស់ៗ មិនមែនជានិច្ចកាលល្អបំផុតនោះទេ។ តាមដែលខ្ញុំធ្លាប់ដឹងនៅកន្លែងធ្វើការមួយចំនួន ខ្ញុំយល់ ឃើញថា ដោយសារហេតុផលខាងលើនេះហើយ ដែលធ្វើអោយមានផលអវិជ្ជមានដល់ប្រសិទ្ធភាព នៃការអនុវត្តប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង បរិស្ថាន និង សុវត្ថិភាពការងារ។ ទោះយ៉ាងណា ខាងក្រោមនេះជាចំនុចខ្លៗ ដែលមានមនុស្សមួយចំនួនធំយល់ខុស៖

  1. បុគ្គលិកដែលបានបំពេញការងារយូរហើយមិនចាំបាច់ត្រូការ វគ្គហ្វឹកហ្វឺន
  2. វគ្គបណ្តុះបណ្តាលតាម កុំព្យូទ័រ ឬ តាមបណ្តាញអ៊ិនធឺណែត អាចជំនួស ការបង្រៀនផ្ទាល់ នៅក្នុងថ្នាក់ នឹង នៅកន្លែងការងារផ្ទាល់
  3. មានតែថ្នាក់ដឹកនាំតែប៉ុណ្ណោះមានអំណាចអាចបញ្ឈប់ការងារមិនភាពអនុលោម
  4. ដ៏រាបណាការទុកដាក់ឯកសារ និង សៀវភៅក្បួនបានល្អ នោះការបំពេញការងារក៏បានល្អដែរ
  5. របាយការណ៍ស្ថេរភាព បរិស្ថាន និង សុវត្ថិភាពការងារមិនត្រូវបានអ្នកគ្រប់គ្រងផ្តល់សារៈសំខាន់
  6. សកម្មភាពកែរតំរូវពុំមានប្រសិទ្ធភាព ឬ មិនត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s