តើអ្នកអាចផឹកកាហ្វេក្នុងមួយថ្ងៃបានប៉ុន្មានពែង?How many cups of coffee you can drink a day?

ជាតិកាហ្វេអ៊ីនត្រូវបានប្រើដោយមនុស្សរាប់លាននាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីកុំអោយងងុយគេង, កាត់បន្ថយការអស់កម្លាំងនិងធ្វើឱ្យការផ្តោតអារម្មណ៍កាន់តែប្រសើរទ្បើង។ រហូតដល់ទៅ 400 មីលីក្រាម (mg) ក្នុងមួយថ្ងៃនៃជាតិកាហ្វេអ៊ីនគឺមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យដែលមានសុខភាពល្អ និងមិនមានប្រតិកម្មជាមួយជាតិកាហ្វេអ៊ីន។ ហើយវាប្រមាណជាបួនពែងនៃកាហ្វេឆុងហើយ។

Caffeine is used by millions of people every day to increase wakefulness, alleviate fatigue, and improve concentration and focus. Up to 400 milligrams (mg) of caffeine a day appears to be safe for most healthy adults and not allergic with caffeine. That’s roughly the amount of caffeine in four cups of brewed coffee.

Coffee-Hot-1280x1024

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s