ចាក់សាំងនៅពេលព្រឹករឺពេលល្ងាចអាចជួយអ្នកសន្សំលុយខ្លះPumping petrol at right time can save you money

ការសន្សំសំចៃប្រេងសាំងរថយន្តរបស់អ្នកគឺល្អសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារនិងបរិស្ថាន ជាពិសេសប្រសិនបើអ្នកបើកបរវាជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ ចាក់សាំងនៅពេលព្រឹករឺពេលល្ងាចអាចជួយអ្នកសន្សំលុយខ្លះដោយសារតែប្រេងសាំងគឺត្រជាក់នៅពេលព្រឹកនិងពេលល្ងាចហើយដង់ស៊ីតេខ្ពស់។ ពេលដែលនៅក្នុងសីតុណ្ហភាពក្តៅ ដង់ស៊ីតេចុះទាបហើយអ្នកទទួលបានសាំងតិចពេលដែលអ្នកចាក់។

Saving your car petrol is good for your economy and environment especially if you drive it on daily basis. Pumping petrol early or late in the day can save you money because gasoline is cooler in the morning or evening and it is more dense. When in the hot temperature, its density falls and you get less of it when you pump.Pumping petrol

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s