ការធ្វើភ្នាសអសកម្មរបស់បំពង់ Passivation

Passivation

អ្វីជា Passivation?

Passivation គឺគេធ្វើវាលើដែកមិនច្រែះ (stainless steel)។ ជាវិធីដែលគោលដៅចុងក្រោយគឺបង្កើតផ្ទៃអសកម្មនិងធន់ទៅនឹងការស៊ីឲ្យសឹករិចរឹល ដោយស្តារលក្ខណៈរបស់ផ្ទៃវាឲ្យត្រឡប់ទៅដូចដើមវិញដោយបង្កើតផ្ទៃអុកស៊ីតស្តើងសម្រាប់ការពារ។

គេច្រើនធ្វើវាលើបំពង់​ឬធុងដែលដាក់ទឹកឬភេសជ្ជៈមានpHទាប។

និតិវិធី៖

លាងដោយទឹកស្អាត

លាងដោយកូស្ទ៊ីក​ 0.5%ទៅ1%រយៈពេល១៥នាទីដើម្បីជម្រះជាតិប្រេងឬខ្លាញ់(ដែលអាចស្ទាក់មិនឲ្យpassivation ប៉ះផ្ទៃលោហៈ)

លាងជម្រះដោយទឹកស្អាត (បន្តក់ផេណុលផ្តាលេអ៊ីនមើល បើលែងដូរព៌ណគឺជ្រះហើយ)

ត្រាំដោយអាស៊ីតស៊ីទ្រិច ៥ទៅ១០% រយៈពេល១ម៉ោង ឬ នីទ្រិច២០% (ហុយ និងគ្រោះថ្នាក់ជាង)​២ម៉ោងឬផូស្វ័ររិច​២០% ២ម៉ោង។

លាងសំអាតរហូតដល់គ្មានអាស៊ីត​(វាស់pH)

ទុកសំដិលឲ្យបំពង់ចូលខ្យល់២៤ម៉ោងដើម្បីរងអុកស៊ីតកម្មនិងហើរក្លិនអស់។

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s