ទឹក​ប្រើប្រាស់សំរាប់​ឡចំហាយ / Feed Water for Boiler

Boiler

ធ្វើ​ដូចម្តេច​ទើប​ដឹងថា​គុណភាព​ទឹក​​ដែល​ប្រើ​សំរាប់​ឡចំហាយ​របស់​អ្នក​ល្អ​ត្រឹម​ត្រូវ? មានសរធាតុ​ចំបង​ពី​រ នៅក្នុង​ប្រព័ន្ធ​​កំដៅ​ទឹក​ គឺ កំបោរស្នឹម និង​ ច្រេះ​ដែល​អាច​បណ្តាល​អោយ​ប្រព័ន្ធ​មេកានិច ខូច និង​ មិនមាន​ប្រសិទ្ធ​ភាព។ ប្រព័ន្ធសំអាតទឹក​ដែល​ត្រឹម​ត្រូវ​សំរាប់​ឡចំហាយ រួមបញ្ចូលទាំ​ង តុល្យភាពនៃការប្រើ​ប្រាស់​គីមី​បានត្រឹមត្រូវ, ការទំនុកបម្រុង និង​ការហ្វឹកហាត់​បានត្រឹមត្រូវ​ រួមទាំងប្រព័ន្ធ អូតូម៉ាទិក​ ផងដែរ។ តាមរយៈ​លក្ខ័ណ្ឌ​ខាងលើ​ វាអាច​ជួយសន្សំសំចៃ និង​ កាត់បន្ថយ​​ការបញ្ចេញឧស្ម័ន ពុល​ទៅក្នុងបរិយាកាស ដោយ​ធ្វើ​អោយ​ប្រាកដថា ប្រព័ន្ធឡចំហាយ​របស់អ្នក​ គឹ​កំពុង​ដំណើការ​​នៅកំរិ​តប្រសិទ្ធភាព​អប្បរមា។ ប្រតិបត្តិការណ៍​ដោយរលូន​នៃ ឡចំហាយ​ផ្តល់នូវ​ចំនុចវិជ្ជមាន​ដូចខាងក្រោម៖

 • ថ្លៃចំណាយលើ​តំហែទាំ
 • ពេលវេលាផលិតកម្ម
 • អាយុកាល​ប្រើប្រាស់​ឧបករណ៍
 • ការកាត់បន្ថយថាមពល

ខាងក្រោមជាកម្មវិធី​មួយចំនួន ដែល​គេអនុវត្តន៍​ជាមួយឡចំហាយ​ដើម្បីអោយ​​ការងារ​របស់​វានៅមាន​ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់៖

 • ប្រព្រិត្តិកម្ម​ទៅលើ​​ កំណកជាញើស
 • ការកាត់បន្ថយ​ច្រេះ
 • ការសំអាតទឹក​មុនចូលឡចំហាយ
 • ការតាមដានមើល​​ច្រេះ​ និង ផ្សែង​ភាយចេញ ។ល។

How can you know that water for your boiler operation is good? Mainly, scale and corrosion in water heating systems can lead to mechanical failures and other inefficiencies. Right water treatment for boiler, including the perfect balance of the right chemicals, recommended training and support, and automation. From above criteria, it can saves you money and reduce bad emission to environment by ensuring that your system is running at peak efficiency levels. A smooth operation of boiler give the following positive impacts:

 • Maintenance costs
 • Production time
 • Equipment lifespan
 • Energy saving

Below are some program to deal with water and boiler to keep its performance stay effective.

 • Condensate treatments
 • Corrosion inhibitors
 • Boiler feedwater pretreatment equipment
 • Corrosion and smoke monitoring
 • etc.

One thought on “ទឹក​ប្រើប្រាស់សំរាប់​ឡចំហាយ / Feed Water for Boiler

 1. Pingback: ដំណោះស្រាយ​ ៣យ៉ាងដើម្បី​អោយ ឡ​ចំហាយ មាន​ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ | ក្រុមការងារ​ សាស្ត្រា

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s